Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Rennäringsdelegationen 2019-2023

Mandatperiod: 2019-06-19 - 2023-06-30

I Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län finns det rennäringsdelegationer som ska främja rennäringens utveckling, bevaka rennäringens intressen i samhälls- och miljöplanering och se till att rennäringens utövare tar hänsyn till natur och kulturmiljö.

Telefon:
010-225 50 00 (Länsstyrelsens växel)

Postadress:
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå

Länkar:
Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer
Rennäring (Länsstyrelsen Norrbotten)

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lindfors Nils-Olov Centerpartiet ledamot 1
Sköld Anita Moderata Samlingspartiet ledamot 2
Gustavsson Anita Socialdemokraterna ledamot 3
Messner Doris Sjukvårdspartiet ersättare 4
Kumpula Anna Vänsterpartiet ersättare 6