Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionstyrelsen 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionstyrelsen är driftstyrelse för regionens verksamheter, bereder ärenden till regionfullmäktige och ansvarar för måluppföljning och genomförande av fattade beslut.

Länkar:
Sammanträdesplan år 2020
Handlingar och protokoll

Uppdrag (30 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Backgård Kenneth SJVP ordförande 1
Frohm Linda M vice ordförande 2
Ankarholm Dan SJVP ledamot 3
Messner Doris SJVP ledamot 4
Åström Jonny SJVP ledamot 5
Ojanlatva Lennart SJVP ledamot 6
Wikström Henrik M ledamot 7
Lindfors Nils-Olov C ledamot 8
Berggård Glenn V ledamot 9
Öberg Anders S ledamot 10
Lindberg Elisabeth S ledamot 11
Sundelin Johannes S ledamot 12
Uvberg Ia S ledamot 13
Åström Lennart S ledamot 14
Sandström Marianne SD ledamot 15
Hulkoff Pia SJVP ersättare 16
Sjöö Erika SJVP ersättare 17
Rönnqvist Anders SJVP ersättare 18
Nylén Sten SJVP ersättare 19
Maglic Sead SJVP ersättare 20
Nordvall Hedström Monika M ersättare 21
Sköld Anita M ersättare 22
Sjölund Majvor C ersättare 23
Snell-Lumio Christina V ersättare 24
Aaro Anna-Carin S ersättare 25
Sydberg Jan S ersättare 26
Spegel Emmi-Lie S ersättare 27
Viklund Thor S ersättare 28
Strömbäck Carina S ersättare 29
Hortlund Lage SD ersättare 30