Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionstyrelsen 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionstyrelsen är driftstyrelse för regionens verksamheter, bereder ärenden till regionfullmäktige och ansvarar för måluppföljning och genomförande av fattade beslut.

Länkar:
Sammanträdesplan år 2020
Handlingar och protokoll

Uppdrag (30 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nordvall Hedström Monika M ersättare 21
Hortlund Lage SD ersättare 30
Wikström Henrik M ledamot 7
Sköld Anita M ersättare 22
Öberg Anders S ledamot 10
Sjölund Majvor C ersättare 23
Sjöö Erika SJVP ersättare 17
Snell-Lumio Christina V ersättare 24
Åström Lennart S ledamot 14
Ojanlatva Lennart SJVP ledamot 6
Maglic Sead SJVP ersättare 20
Strömbäck Carina S ersättare 29
Lindfors Nils-Olov C ledamot 8
Sundelin Johannes S ledamot 12
Viklund Thor S ersättare 28
Uvberg Ia S ledamot 13
Frohm Linda M vice ordförande 2
Aaro Anna-Carin S ersättare 25
Sydberg Jan S ersättare 26
Sandström Marianne SD ledamot 15
Messner Doris SJVP ledamot 4
Nylén Sten SJVP ersättare 19
Backgård Kenneth SJVP ordförande 1
Hulkoff Pia SJVP ersättare 16
Ankarholm Dan SJVP ledamot 3
Spegel Emmi-Lie S ersättare 27
Åström Jonny SJVP ledamot 5
Rönnqvist Anders SJVP ersättare 18
Lindberg Elisabeth S ledamot 11
Berggård Glenn V ledamot 9