Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Viltförvaltningsdelegationen 2019-2022

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör länets viltförvaltning och ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Länkar:
Viltförvaltningsdelegationen (Länsstyrelsen)
Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Sjöö Erika SJVP ledamot 1
Sjöö Niclas SJVP ledamot 2
Lundström Fredrik M ledamot 3
Viklund Thor S ledamot 4
Persson Birgitta S ledamot 5
Backgård Kenneth SJVP ersättare 6
Tjärdalen Per M ersättare 7
Ottosson Ulf C ersättare 8
Åström Lennart S ersättare 9
Spegel Emmi-Lie S ersättare 10