Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Uppdragsberedningen 2018-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdragsberedningen utses av regionfullmäktige och består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets medborgare.

Länkar:
Uppdragsberedningen
Beredningarnas rapporter

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Westman Bengt S ledamot 10
Zara Nihad M ledamot 6
Mawlod Mohamed Mashalla S ersättare 24
Burman Veronica S ersättare 25
Afvander Jörgen SJVP ledamot 5
Eriksson Staffan SJVP ledamot 3
Strömbäck Carina S ersättare 22
Olofsson Eivor S ledamot 11
Strand Bengt-Åke SJVP ersättare 17
von Schantz Robert M ersättare 18
Ottosson Ulf C ersättare 20
Kerttu Perarne C ersättare 19
Sandström Marianne SD ledamot 13
Spegel Emmi-Lie S ersättare 23
Söderlund Erik S ledamot 12
Pounu Birgitta SJVP ersättare 15
Bergman Daniel M ordförande 1
Sjölund Majvor C ledamot 7
Ström Susanne SD ersättare 26
Lampinen Ole SJVP ersättare 16
Bergdahl Christer SJVP ersättare 14
Gräs Erik V ersättare 21
Falk Carolin Terese SJVP ledamot 4
Aaro Anna-Carin S ledamot 9
Sandlund Gunnel V ledamot 8
Skott Anna SJVP vice ordförande 2