Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 2019-2022