Intresseföreningen Norrtåg 22019-2022

Intresseföreningen Norrtåg ekonomisk förenings syfte är att ur ett politiskt perspektiv arbeta för att utveckla persontågstrafiken i länen Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och är organisatoriskt skilt från bolaget Norrtåg AB.

Postadress:
Skolgatan 76/Joakim Berg
903 30 Umeå

Länkar:
Intresseföreningen Norrtåg (hemsida)
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum i Norr)
Stadgar