Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Patientnämnden 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Patientnämnden tillsätts av regionfullmäktige och består av sju ledamöter och sju ersättare. Patientnämnden bidrar till kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och till anpassning av hälso- och sjukvården efter patienternas behov och förutsättningar.

Länkar:
Patientnämnden
Protokoll och rapporter
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Markström Malin SJVP ordförande 1
Sköld Anita M vice ordförande 2
Vikström Eklund Karin SJVP ledamot 3
Stålnacke Birgitta C ledamot 4
Lundbäck Maud S ledamot 5
Thörnlund Lennart S ledamot 6
Uvberg Ia S ledamot 7
Videkull Alice SJVP ersättare 8
Vånsjö Dick SJVP ersättare 9
Bjerregaard Sara SJVP ersättare 10
von Schantz Robert M ersättare 11
Karlsson Inger S ersättare 12
Burman Anders S ersättare 13
Siverhall Gerd S ersättare 14