Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Region Norrbottens revisorer 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Regionfullmäktige utser revisorer, en från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som opartiskt ska granska den regionala verksamhetens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll.

Postadress:
Smedjegatan 3, plan 6
972 33 Luleå

Länkar:
Regionens revisorer
Revisionsrapporter och skrivelser
SKR - Revison

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hald Bjarne C lekmannarevisor 4
Persson Birgitta S ordförande 1
Drugge Bernt SD lekmannarevisor 6
Edin Robert SJVP vice ordförande 2
Alriksson Eva M lekmannarevisor 3
Hövenmark Anna V lekmannarevisor 5