Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Valutskottet 2018-2022

Mandatperiod: 2018-11-21 - 2022-10-12

Valutskottet utses av regionfullmäktige och består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. Valutskottet har till uppgift att lägga fram förslag i valärenden som behandlas av regionfullmäktige.

Uppdrag (12 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nordvall Hedström Monika M ledamot 4
Sjöö Erika SJVP ordförande 1
Sjölund Majvor C vice ordförande 2
Bergman Daniel M ersättare 10
Sandström Marianne SD ledamot 6
Kerttu Perarne C ersättare 8
Thörnlund Lennart S ersättare 9
Jonsson Linda V ersättare 11
Sandlund Gunnel V ledamot 5
Ek Bo SJVP ersättare 7
Ström Susanne SD ersättare 12
Uvberg Ia S ledamot 3