Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Norrtåg AB 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland samt länstrafikbolagen i Jämtland och Västerbotten. Norrtåg AB är upphandlare och beställare av tågtrafiken i de fyra nordligaste länen.

Länkar:
Norrtåg AB (hemsida)
Norrtåg AB (Region Norrbotten)
Rapporter

Uppdrag (4 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lindfors Nils-Olov C vice ordförande 1
Vakant - ersättare 3
Öberg Anders S ledamot 2
Hald Bjarne C lekmannarevisor 4