Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Rennäringsdelegationen 2019-2022

Mandatperiod: 2019-06-19 - 2022-12-31

I Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län finns det rennäringsdelegationer som ska främja rennäringens utveckling, bevaka rennäringens intressen i samhälls- och miljöplanering och se till att rennäringens utövare tar hänsyn till natur och kulturmiljö.

Telefon:
010-225 50 00 (Länsstyrelsens växel)

Postadress:
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå

Länkar:
Rennäring (Länsstyrelsen Norrbotten)
Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer

Uppdrag (7 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Messner Doris SJVP ersättare 4
Lindfors Nils-Olov C ledamot 1
Holmqvist Sven S ersättare 5
Sköld Anita M ledamot 2
Gustavsson Anita S ledamot 3
Kumpula Kostet Anna V ersättare 6
Vakant V ersättare 7