Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Utskott Nära vård

Mandatperiod: 2022-06-01 - 2022-12-31

Utskottet ska strategiskt driva, möjliggöra och följa upp omställningen till Nära vård samt hantera och följa upp övergripande frågor gällande nationella överenskommelser som stärker en god och nära vård och psykisk hälsa.

Uppdrag (12 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hortlund Lage SD ersättare 12
Sköld Anita M ersättare 8
Sjölund Majvor C ersättare 9
Frohm Linda M ledamot 2
Snell-Lumio Christina V ersättare 11
Berggård Glenn V ledamot 5
Öberg Anders S ledamot 4
Sandström Marianne SD ledamot 6
Lindfors Nils-Olov C ledamot 3
Backgård Kenneth SJVP ledamot 1
Messner Doris SJVP ersättare 7
Sundelin Johannes S ersättare 10