Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Utskott Nära vård

Mandatperiod: 2022-06-01 - 2022-12-31

Utskottet ska strategiskt driva, möjliggöra och följa upp omställningen till Nära vård samt hantera och följa upp övergripande frågor gällande nationella överenskommelser som stärker en god och nära vård och psykisk hälsa.

Uppdrag (12 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Sundelin Johannes S ersättare 10
Sandström Marianne SD ledamot 6
Frohm Linda M ledamot 2
Snell-Lumio Christina V ersättare 11
Sköld Anita M ersättare 8
Berggård Glenn V ledamot 5
Messner Doris SJVP ersättare 7
Backgård Kenneth SJVP ledamot 1
Sjölund Majvor C ersättare 9
Öberg Anders S ledamot 4
Lindfors Nils-Olov C ledamot 3
Hortlund Lage SD ersättare 12