Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Tillgänglighetsrådet 2019-2022

Tillgänglighetsråd i Region Norrbotten ska fungera som ett samråds-, kontakt- och informationsorgan mellan regionen, handikapprörelsens länsavdelningar, länets primärkommuner och statliga länsmyndigheter.

Länkar:
Tillgänglighetsrådet
Reglemente
Protokoll