Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Styrelsen och övriga nämnder (6 st)

Regionfullmäktige tillsätter regionstyrelsen samt de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

Namn
Regionstyrelsen 2019-2022
Regionstyrelsen presidium 2019-2022
Regionala utvecklingsnämnden 2019-2022
Regionala utvecklingsnämndens presidium 2019- 2022
Patientnämnden 2019-2022
Patientnämndens presidium 2019-2022