Styrelsen och övriga nämnder (6 st)

Regionfullmäktige tillsätter regionstyrelsen samt de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.