Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Utskott och nämndberedningar (5 st)

Regionfullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om regionfullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.

Namn
Valutskottet 2018-2022
Internationella beredningen 2019-2022
Kulturberedningen 2019-2022
Politisk samverkansberedning inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola 2019-2022
Tillväxtberedningen 2019-2022