Samordningsförbund (1 st)

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildande av samordningsförbund.