Stiftelser och fonder (6 st)

En stiftelse eller en fond förvaltar en ekonomisk förmögenhet som har avsatts med syfte att stödja ett särskilt ändamål tex utbildning, forskning eller regional utveckling.