Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Stiftelser och fonder (6 st)

En stiftelse eller en fond förvaltar en ekonomisk förmögenhet som har avsatts med syfte att stödja ett särskilt ändamål tex utbildning, forskning eller regional utveckling.

Namn
G E Broms Egnahemsstiftelse 2019-2022
Norrlandsfonden 2019-2022
Stiftelsen Àjtte Svenskt fjäll- och samemuseum 2019-2022
Stiftelsen Längmanska Företagarfonden 2019-2022
Stiftelsen Norrbottensteatern 2019-2022
Stiftelsen Ragnar Lassinanttis stipendiefond 2019-2022