Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Övriga samarbetsorgan (7 st)

Region Norrbotten är engagerad i många organisationer som bidrar till och är viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet. Här hittar du delegationer, intresseföreningar, nätverk, partnerskap och råd.

Namn
Intresseföreningen Norrtåg 22019-2022
Nätverket Hälsa och Demokrati 2019-2022
Länspensionsrådet 2019-2022
Tillgänglighetsrådet 2019-2022
Rennäringsdelegationen 2019-2022
Viltförvaltningsdelegationen 2019-2022
Länspartnerskapet 2019-2022