Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionfullmäktige (2 st)

Region Norrbottens högsta beslutande församling och den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 71 ersättare som, i enlighet med mandatfördelningen, representerar de olika partier som blivit invalda.

Namn
Regionfullmäktige 2018-2022
Regionfullmäktiges presidium 2018-2022