Fullmäktigeberedningar (2 st)

Regionfullmäktige inrättar fullmäktigeberedningar som ska föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om deras behov till regionfullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.