Råd och oppositionsråd (2 st)

Den som inom regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen regionråd eller oppositionsråd. Benämningarna är beslutade av regionfullmäktige.