Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Christer Fjellström (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hovrätten för Övre Norrland 2020-2023 nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31