Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Magnus Johansson (SJVP)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Norrbotniabanan AB 2019-2022 ersättare 2020-04-21 - 2022-12-31