Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Katarina Soutukorva (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionfullmäktige 2018-2022 ersättare 2021-02-16 - 2022-10-14