Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Antal personer (27 st)

Efternamn Förnamn
Ehlin Agneta
Gustafsson Magnus
Jonsson Gunnel
Sjölund Majvor
Lundvall Eric
Nordblad Johanna
Lundström Lili-Marie
Boström Ulf
Kerttu Per Arne
Åman Lotta
Lindbäck Thomas
Angeria Ritva
Bäckström Kristina
Nyström Fred
Johansson Huuva Birgitta
Hardselius Berit
Kärrman Viktoria
Rytiniemi Börje
Svensson Caroline
Lindfors Nils-Olov
Ottosson Ulf Martin
Andersson Leif
Lundgren Sundström Laila
Samuelsson Inga-Lis
Nilsson Agneta
Hald Bjarne
Stålnacke Birgitta