Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Socialdemokraterna (S)

Webbplats:
https://socialdemokraternanorrbotten.se/

Antal personer (118 st)

Efternamn Förnamn
Karlberg Mickael
Johansson Majvor
Snygg Ingela
Szögi Agnes
Drugge Tord Birger
Rantapää Mats
Ölund Helena
Haara Marlén
Friberg Camilla
Öman Béatrice
Nilsson Dan
Wernersson Anette
Bergström Mikael
Carlsson Christer
Taimi Kristina
Bladfors Eriksson Margareta
Svarvare Karin
Wennerbrandt Sevastik Bodil
Larsson Roger
Öman Jim
Åhman Mats
Törnlund Lennart
Ahlbäck Anneli
Innala Bengt Olov
Kröger Lina
Burman Veronica
Sjölin Linn
Israelsson Lena Maria
Risnert Göran
Stenman Martina
Innala Dan
Vikström Jonas
Sidmalm Mats
Franzén Agneta
Westergren Karin Margareta
Niemi Mats
Jonsson Birgit
Öberg Fredrik
Andersson Leif Robert
Lehtipalo Nilsson Anders
Holmberg Fred Sivert
Nyström Eva
Karlsson Susanna
Siljelöf Birgitta
Hilmér Magnus
Granström Lars-Olov
Nilsson Ann-Kristin
Karlsson Kristina
Eriksson Per
Åberg Görgen
Öberg Anders
Olofsson Roland
Ögren Elin
Lundbäck Maud
Tornberg Carina
Viklund Thor Anders
Häggqvist Rolf
Gunillasson-Sevä Siv
Salometsä Marianne
Viita Marianne
Pettersson Sven-Gösta
Olofsson Ulf
Kostenniemi Stefan
Pedersen Veronica
Harila Maj-Britt
Sundelin Johannes
Klippmark Nancy Majken
Lindberg Elisabeth
Blomdahl Eivy
Töyrä Emilia
Karppinen Sten Väinö
Nirlén Roland
Rolfs Bengt Erik
Suhonen Jani
Gustavsson Anita
Strömbäck Carina
Eriksson Eila
Barsk Henry
Westman Bengt
Engström Stefan
Uvberg Ia
Hegelöv Ingegerd
Gustavsson Maj-Lis Linnea
Söderlund Erik
Sämfors Göta Ann-Katrine
Brandlöv Stefan
Eriksson Peter
Gidblom Birgitta
Aaro Anna-Carin
Persson Birgitta
Stenberg Lars Christer
Goldkuhl Cecilia
Aili Bengt
Lindqvist Kristina
Hjelte Daniel
Nordström Britt Inger
Hademalm Berg Jeanette
Hortlund Stefan
Kjell Rolf Gunnar
Åström Lennart
Synnergren Lennart Gustav
Wallgren John Birger
Lassinantti Lars Isak
Bergvall Cristian
Karlsson Sven Robert
Smirat Daniel Mohammed Ali
Routovaara Malin Elna Erika
Edenbrink Lena
Olofsson Lundegren Lotten
Spegel Emmi-Lie
Olofsson Eivor
Brännström Laura
Vesterberg Kristofer
Larsson Bengt
Sköld Peter
Abrahamsson Mats
Rönnberg Margareta
Frank Erika