Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (9 st)

Efternamn Förnamn
Wikberg Marita
Wälivaara Anders
Lundberg Peter
Pounu Krister
Asplund Anette
Alanentalo Kent
Törelid Haapaniemi Margareta
Ek Samuel
Kero Håkan