Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Sjukvårdspartiet (SJVP)

Webbplats:
http://www.sjukvardspartiet.nu/

Antal personer (63 st)

Efternamn Förnamn
Helin Ulf Erik Ingemar
Lundmark Ulrika
Fahlman Mikaela
Bohm Anders
Falk Carolin Terese
Henriksson Margareta
Eriksson Per
Sjöö Timothy
Markström Malin
Backgård Kenneth
Bjerregaard Sara
Sjöö Niclas
Videkull Alice
Loggert Elin
Lindfors Anna-Maria
Mirell Adrian
Åström Kjell Krister
Stridsman Anne
Eriksson Göte
Skott Anna
Sjöö Erika
Kangas Yvonne
Sundström Mikael
Andersson Sofie
Sidér Sören
Lundqvist Lina
Pettersson Jessica
Messner Doris
Nordqvist Stig
Rönnqvist Anders
Maaherra Siv
Nordgren Bernt Hilding
Sirén Rauno Kalervo
Hejdenberg Gert Stig Henrik
Strand Bengt Åke
Pettersson Tommy
Mirell Edwin
Hansson Mattias
Afvander Jörgen
Dahlqvist Roland
Ankarholm Dan
Bergdahl Christer
Ojanlatva Lennart
Fahlman Jenny
Fahlman Simon
Åström Jonny
Nylén Sten
Åström Ann-Christin
Franzén Mats
Maglic Refika
Vedestig Tomas
Franzén Lennestål Vanessa
Edin Robert
Nordgren Lena
Wallgren Andreas
Hulkoff Kurt Håkan
Johansson Nicklas
Åström Martin
Aston Åström Eva
Larsen Gaute
Pettersson Sandra
Angeria Johansson Lena
Lampinen Ole