Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Vänsterpartiet (V)

Webbplats:
https://norrbotten.vansterpartiet.se/

Antal personer (28 st)

Efternamn Förnamn
Lahti Annika
Olofsson Agneta
Berggård Glenn
Strömbäck Gunborg Maria
Kumpula Anna
Nilsen Liz-Marie
Olofsson Kristina
Snell Lumio Christina
Jonsson Linda
Gräs Erik
Platni Maria
Tallenhed Eilert
Henriksson Lindmark Birgitta
Nilsson Suikki Gunilla
Gustafsson Marie
Heikkilä Pirkko
Perdal Jan Anders
Holmquist Maria
Boström Inger
Levander Ann-Sofi
Perdal Täikkö Monica
Burman Katarina
Sundberg Folke
Wäppling Jeanette
Hövenmark Anna
Abrahamsson Häggqvist Elsa
Bramfeldt Lestander Elisabeth
Berggren Sanna