Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Internationella uppdrag (10 st)

Region Norrbotten arbetar för att stärka Norrbottens position och upparbetade kommunikationskanaler på EU-nivå och internationellt genom att samverka med regioner i andra länder och ha politisk representation i internationella organisationer.