Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Råd och oppositionsråd (2 st)

Den som inom regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen regionråd eller oppositionsråd. Benämningarna är beslutade av regionfullmäktige.