Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2023-2027

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Friberg Camilla Socialdemokraterna ledamot 1
Öberg Anders Socialdemokraterna ersättare 2
Alanentalo Kent Kristdemokraterna lekmannarevisor 3