Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Norrlandsfonden 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Norrlandsfonden är en stiftelse som med finansieringsstöd främjar främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Särskilt focus på Norrbottens län och inlandskommunerna.

Telefon:
0920-22 07 80

Postadress:
Box 56
971 03 Luleå

Länkar:
Norrlandsfonden

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ölund Helena Socialdemokraterna ledamot 1
Öberg Fredrik Socialdemokraterna regionråd 2