Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Samordningsförbund (1 st)

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildande av samordningsförbund.