Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2020-2023

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2026-03-31

Samordningsförbundet Södra Norrbotten är en sammanslagning av samordningsförbunden Activus i Piteå, Consensus i Älvsbyn och Pyramis i Luleå och ska inom deras geografiska områden svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Telefon:
073-807 05 54

Postadress:
Box 353
971 10 Luleå

Länkar:
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Tre samordningsförbund blir till ett (Vårt Luleå 20200124)
Förbundsordning

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Friberg Camilla Socialdemokraterna ledamot 1
Sundelin Johannes Socialdemokraterna ersättare 2
Hövenmark Anna Vänsterpartiet lekmannarevisor 3