Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Kulturberedningen 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kulturberedningen är ett gemensamt samrådsforum för Region Norrbotten (nio ledamöter) och kommunerna i Norrbotten (sju ledamöter), med syfte att samordna strategiska frågor inom kulturområdet.

Länkar:
Norrbottens kommuner - Kulturberedningen
Kulturberedningen samt protokoll