Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Almi Företagspartner Nord AB 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Almi Företagspartner Nord AB ägs av Almi Företagspartner AB (51%), Region Norrbotten (24,5%) och Regionförbundet Västerbotten (24,5%). Bolaget ska verka för en hållbar tillväxt så att konkurrenskraftiga små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Telefon:
0771-55 85 00 (växel)

Postadress:
Box 905
971 27 Luleå

Länkar:
Almi Företagspartner Nord AB, bolagsordning
Almi Företgagspartner Nord AB
Almi

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ölund Helena Socialdemokraterna ägarombud 1
Olofsson Ulf Socialdemokraterna lekmannarevisor 2
Hammarberg Krister Moderata Samlingspartiet lekmannarevisors ersättare 3