Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Stiftelsen Ragnar Lassinanttis stipendiefond 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsen understödjer, med årligen utdelade stipendier, studier, undervisning och vetenskaplig forskning som är av betydelse för Norrbottens närings- och kulturliv eller för det nordiska samarbetet.

Telefon:
010-225 52 98

Postadress:
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Friberg Camilla Socialdemokraterna ledamot 1
Rytiniemi Börje Centerpartiet ersättare 2
Söderlund Jim Tjänsteman lekmannarevisor 3
Viklund Andreas Tjänsteman lekmannarevisors ersättare 4