Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Norrbottens föreningsarkiv 2023 2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Norrbottens föreningsarkiv är en ideell förening som har till uppgift att dokumentera, bevara och tillgängliggöra handlingar och övrigt material som produceras av länets föreningsverksamhet. Samlingarna har ett stort kulturhistoriskt värde.

Postadress:
Box 11071
976 27 Luleå

Länkar:
Norrbottens Föreningsarkiv

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Niemi Mats Socialdemokraterna ledamot 1
Lundvall Eric Centerpartiet ledamot 2
Olofsson Eivor Socialdemokraterna ersättare 3
Drugge Bernt Sverigedemokraterna lekmannarevisor 4
Hammarberg Krister Moderata Samlingspartiet lekmannarevisors ersättare 5