Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Övervakningsnämnden 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Domarnämnden utser ordförande och vice ordförande. Övervakningsnämnden består dessutom av tre lekmän som utses av regionfullmäktige. Kriminalvårdens beslut kan överklagas till övervakningsnämnden. Nämnden beslutar om förverkande av villkorligt medgiven frihet, i de fall där klienten misskött sig allvarligt. Nämnden fattar även beslut om exempelvis att klienter med fotboja ska flyttas till fängelse och beslut om omhändertagande.

Telefon:
0920-679 50

Postadress:
Frivårdsmyndigheten, Box 294
971 09 Luleå

Länkar:
Kriminalvården - Övervakningsnämnden

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Eriksson Peter Socialdemokraterna ledamot 1
Gustavsson Anita Socialdemokraterna ledamot 2
Bjerregaard Sara Sjukvårdspartiet ledamot 3
Salometsä Marianne Socialdemokraterna ersättare 4
Sköld Peter Socialdemokraterna ersättare 5
Wahlström Per Moderata Samlingspartiet ersättare 6