Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten 2023-2026 (förvaltningsutskottet)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Hushållningssällskapet är en ideell förening med affärsmässig bas som arbetar för en god hushållning, en livskraftig landsbygd med konkurrenskraftiga näringar och ett ökat samarbete mellan stads- och landsbygd, i syfte att förbättra för länets invånare.

Telefon:
0920-24 41 80 (växel)

Postadress:
Köpmangatan 2
972 38 Luleå

Länkar:
Kontakt Norrbotten-Västerbotten
Hushållningssällskapet

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Viklund Thor Anders Socialdemokraterna ledamot 1
Hardselius Berit Centerpartiet ersättare 2