Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Norrlandsförbundets styrelse 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Norrlandsförbundet är en politiskt obunden intresseorganisation, en ideell förening, som grundades 1952. Förbundet driver frågor som rör Norrlands utveckling t ex inom näringsliv, turism, energi, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillväxt och arbetsmarknad.

Länkar:
Norrlandsförbundet

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Jonsson Linda Vänsterpartiet ledamot 1
Gustavsson Anita Socialdemokraterna ersättare 2