Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Domstolar (6 st)

Förvaltningsdomstolarna - förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen samt Migrationsdomstolarna.