Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Jurymän i tryckfrihetsmål, grupp 1 2020-2023

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31