Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Nätverket Hälsa och Demokrati 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nätverket Hälsa och Demokrati (NHD) är ett partipolitiskt obundet nätverk för förtroendevalda i Sveriges regioner. NHD utvecklar styrningen av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

Telefon:
070-5846042 (S Carlsson), 073-4471018 (R Harlid)

Postadress:
Nätverken, Box 517
301 80 Halmstad

Länkar:
Regelverk (2008-12-08)
Nyhetsbrev
Nätverket Hälsa och Demokrati (hemsida9

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lindberg Elisabeth Socialdemokraterna ledamot 1
Johansson Huuva Birgitta Centerpartiet ledamot 2
Berggård Glenn Vänsterpartiet ersättare 3
Svensson Caroline Centerpartiet ersättare 4