Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Norrbotniabanan AB 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Norrbotniabanan AB bildades 2008 av Region Västerbotten, Region Norrbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda. Norrbotniabanan AB ger projektet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform. Bolaget företräder och samordnar berörda kommuner och regioner i finansiella, formella samt övergripande frågor med regeringen, Trafikverket och EU.

Länkar:
Norrbotniabanan.se

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ölund Helena Socialdemokraterna ledamot 1
Öberg Anders Socialdemokraterna ersättare 2
Hald Bjarne Centerpartiet lekmannarevisor 3