Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionfullmäktiges presidium 2022-2026

Mandatperiod: 2022-11-23 - 2026-10-14

Regionfullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet ansvarar för fullmäktiges sammanträden, utbildningar och fullmäktiges demokratiutveckling.

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lindberg Elisabeth Socialdemokraterna ordförande 1
Bergman Daniel Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3