Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionfullmäktige (3 st)