Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionfullmäktiges valberedning 2022-2026

Mandatperiod: 2022-11-23 - 2026-10-14

Valberedningen utses av regionfullmäktige och består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i regionfullmäktige. Valberedningen har till uppgift att bereda förslag i valärenden som behandlas av regionfullmäktige.

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Uvberg Ia Socialdemokraterna ordförande 1
Gräs Erik Vänsterpartiet ledamot 2
Svensson Caroline Centerpartiet ledamot 3
Meier Thunborg Birgit Moderata Samlingspartiet ledamot 4
Sandström Marianne Sverigedemokraterna ledamot 5
Sjöö Erika Sjukvårdspartiet vice ordförande 6
Ek Samuel Kristdemokraterna ledamot 7
Törnlund Lennart Socialdemokraterna ersättare 8
Burman Katarina Vänsterpartiet ersättare 9
Åman Lotta Centerpartiet ersättare 10
Dalhägg Lars Johan Moderata Samlingspartiet ersättare 11
Ström Susanne Sverigedemokraterna ersättare 12
Skott Anna Sjukvårdspartiet ersättare 13
Wikberg Marita Kristdemokraterna ersättare 14