Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionfullmäktige 2022-2026

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Region Norrbottens högsta beslutande församling och den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 71 ersättare som, i enlighet med mandatfördelningen, representerar de olika partier som blivit invalda.

Uppdrag (141 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Öberg Anders Socialdemokraterna ledamot 1
Friberg Camilla Socialdemokraterna ledamot 2
Sundelin Johannes Socialdemokraterna ledamot 3
Töyrä Emilia Socialdemokraterna ledamot 4
Pettersson Sven-Gösta Socialdemokraterna ledamot 5
Aaro Anna-Carin Socialdemokraterna ledamot 6
Westman Bengt Socialdemokraterna ledamot 7
Ölund Helena Socialdemokraterna ledamot 8
Åström Lennart Socialdemokraterna ledamot 9
Taimi Kristina Socialdemokraterna ledamot 10
Suhonen Jani Socialdemokraterna ledamot 11
Lindberg Elisabeth Socialdemokraterna ordförande 12
Söderlund Erik Socialdemokraterna ledamot 13
Karlsson Susanna Socialdemokraterna ledamot 14
Lehtipalo Nilsson Anders Socialdemokraterna ledamot 15
Uvberg Ia Socialdemokraterna ledamot 16
Aili Bengt Socialdemokraterna ledamot 17
Frank Erika Socialdemokraterna ledamot 18
Åberg Görgen Socialdemokraterna ledamot 19
Lundbäck Maud Socialdemokraterna ledamot 20
Niemi Mats Socialdemokraterna ledamot 21
Gustavsson Anita Socialdemokraterna ledamot 22
Hortlund Stefan Socialdemokraterna ledamot 23
Nyström Eva Socialdemokraterna ledamot 24
Törnlund Lennart Socialdemokraterna ledamot 25
Olofsson Eivor Socialdemokraterna ledamot 26
Öberg Fredrik Socialdemokraterna ledamot 27
Eriksson Peter Socialdemokraterna ledamot 28
Salometsä Marianne Socialdemokraterna ledamot 29
Siljelöf Birgitta Socialdemokraterna ledamot 30
Strömbäck Carina Socialdemokraterna ledamot 31
Berggård Glenn Vänsterpartiet ledamot 32
Jonsson Linda Vänsterpartiet ledamot 33
Snell Lumio Christina Vänsterpartiet ledamot 34
Gräs Erik Vänsterpartiet ledamot 35
Holmquist Maria Vänsterpartiet ledamot 36
Wäppling Jeanette Vänsterpartiet ledamot 37
Perdal Jan Anders Vänsterpartiet ledamot 38
Stålnacke Birgitta Centerpartiet ledamot 39
Johansson Huuva Birgitta Centerpartiet ledamot 40
Svensson Caroline Centerpartiet ledamot 41
Sjölund Majvor Centerpartiet ledamot 42
Frohm Linda Moderata Samlingspartiet ledamot 43
Wikström Henrik Moderata Samlingspartiet ledamot 44
Wahlström Veronica Moderata Samlingspartiet ledamot 45
Josefsson Anders Moderata Samlingspartiet ledamot 46
Meier Thunborg Birgit Moderata Samlingspartiet ledamot 47
Bergman Daniel Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 48
Cave Sara Moderata Samlingspartiet ledamot 49
Dalhägg Lars Johan Moderata Samlingspartiet ledamot 50
Eriksson Marina Moderata Samlingspartiet ledamot 51
Sundström Kristoffer Moderata Samlingspartiet ledamot 52
Sandström Marianne Sverigedemokraterna ledamot 53
Fredlund Mats Sverigedemokraterna ledamot 54
Vikström Lars-Åke Sverigedemokraterna ledamot 55
Hortlund Lage Sverigedemokraterna ledamot 56
Larsson Bo Sverigedemokraterna ledamot 57
Häggblad Magnus Sverigedemokraterna ledamot 58
Markström Svarvare Nina Sverigedemokraterna ledamot 59
Isaksson Gunnar Sverigedemokraterna ledamot 60
Vesterlund Ingrid Sverigedemokraterna ledamot 61
Backgård Kenneth Sjukvårdspartiet ledamot 62
Messner Doris Sjukvårdspartiet ledamot 63
Åström Jonny Sjukvårdspartiet ledamot 64
Rönnqvist Anders Sjukvårdspartiet ledamot 65
Ankarholm Dan Sjukvårdspartiet ledamot 66
Sjöö Erika Sjukvårdspartiet ledamot 67
Kero Håkan Kristdemokraterna ledamot 68
Törelid Haapaniemi Margareta Kristdemokraterna ledamot 69
Ek Samuel Kristdemokraterna ledamot 70
Asplund Anette Kristdemokraterna ledamot 71
Blomdahl Eivy Socialdemokraterna ersättare 72
Viklund Thor Anders Socialdemokraterna ersättare 73
Burman Veronica Socialdemokraterna ersättare 74
Innala Dan Socialdemokraterna ersättare 75
Pedersen Veronica Socialdemokraterna ersättare 76
Vesterberg Kristofer Socialdemokraterna ersättare 77
Wernersson Anette Socialdemokraterna ersättare 78
Rolfs Bengt Erik Socialdemokraterna ersättare 79
Spegel Emmi-Lie Socialdemokraterna ersättare 80
Vikström Jonas Socialdemokraterna ersättare 81
Karlsson Kristina Socialdemokraterna ersättare 82
Synnergren Lennart Gustav Socialdemokraterna ersättare 83
Nilsson Ann-Kristin Socialdemokraterna ersättare 84
Sköld Peter Socialdemokraterna ersättare 85
Sjölin Linn Socialdemokraterna ersättare 86
Abrahamsson Mats Socialdemokraterna ersättare 87
Gidblom Birgitta Socialdemokraterna ersättare 88
Eriksson Per Socialdemokraterna ersättare 89
Kröger Lina Socialdemokraterna ersättare 90
Kostenniemi Stefan Socialdemokraterna ersättare 91
Johansson Majvor Socialdemokraterna ersättare 92
Olofsson Lundegren Lotten Socialdemokraterna ersättare 93
Öman Jim Socialdemokraterna ersättare 94
Brännström Laura Socialdemokraterna ersättare 95
Sidmalm Mats Socialdemokraterna ersättare 96
Ahlbäck Anneli Socialdemokraterna ersättare 97
Risnert Göran Socialdemokraterna ersättare 98
Eriksson Eila Socialdemokraterna ersättare 99
Häggqvist Rolf Socialdemokraterna ersättare 100
Karlberg Mickael Socialdemokraterna ersättare 101
Goldkuhl Cecilia Socialdemokraterna ersättare 102
Nilsson Suikki Gunilla Vänsterpartiet ersättare 103
Lahti Annika Vänsterpartiet ersättare 104
Burman Katarina Vänsterpartiet ersättare 105
Henriksson Lindmark Birgitta Vänsterpartiet ersättare 106
Olofsson Kristina Vänsterpartiet ersättare 107
Berggren Sanna Vänsterpartiet ersättare 108
Nilsen Liz-Marie Vänsterpartiet ersättare 109
Åman Lotta Centerpartiet ersättare 110
Nordblad Johanna Centerpartiet ersättare 111
Kerttu Per Arne Centerpartiet ersättare 112
Angeria Ritva Centerpartiet ersättare 113
Zara Nihad Moderata Samlingspartiet ersättare 114
Sköld Anita Moderata Samlingspartiet ersättare 115
Tjärdalen Per Moderata Samlingspartiet ersättare 116
Wizelius Ava Moderata Samlingspartiet ersättare 117
Strandberg Hans Moderata Samlingspartiet ersättare 118
Paulisdotter Ingela Moderata Samlingspartiet ersättare 119
Johansson Håkan Moderata Samlingspartiet ersättare 120
Karlsson Niklas Moderata Samlingspartiet ersättare 121
Ralph Lars Moderata Samlingspartiet ersättare 122
Nilsson Katarina Moderata Samlingspartiet ersättare 123
Ström Susanne Sverigedemokraterna ersättare 124
Isaksson Ilkka Sverigedemokraterna ersättare 125
Eklund Tord Sverigedemokraterna ersättare 126
Ågren Per Sverigedemokraterna ersättare 127
Rolfs Peter Sverigedemokraterna ersättare 128
Karlsson Mary Kristina Sverigedemokraterna ersättare 129
Esberg Ann-Kristin Sverigedemokraterna ersättare 130
Sandström Bertil Sverigedemokraterna ersättare 132
Henriksson Margareta Sjukvårdspartiet ersättare 133
Åström Martin Sjukvårdspartiet ersättare 134
Ojanlatva Lennart Sjukvårdspartiet ersättare 135
Falk Carolin Terese Sjukvårdspartiet ersättare 136
Nylén Sten Sjukvårdspartiet ersättare 137
Afvander Jörgen Sjukvårdspartiet ersättare 138
Pounu Krister Kristdemokraterna ersättare 139
Wikberg Marita Kristdemokraterna ersättare 140
Lundberg Peter Kristdemokraterna ersättare 141
Wälivaara Anders Kristdemokraterna ersättare 142